Önismeret

Mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudatalatti fogja irányítani az életed, és te sorsnak fogod hívni.

Carl Gustav Jung

A boldog, sikeres, elégedett élethez a kulcs, hogy motivált legyél. Ennek az önismeret az alapja, mert magadról kell tudnod, hogy ki vagy és mit is szeretnél.

Az önismeret legegyszerűbben megfogalmazva, tulajdonképpen arra a kérdésre ad választ, hogy ki vagy te, és milyen vagy te.

Hippokratészi személyiségtípusok

Az időszámításunk előtti 5–4. században élő görög orvos, Hippokratész különböztetett meg először személyiségtípusokat. Szerinte alapvetően négyféle személyiségtípus létezik, mindegyiknek megvannak az erősségei és gyengeségei. Ha megértjük az ezek közötti különbséget és felismerjük, hogy melyik jellemző ránk, akkor jobban értjük majd a cselekedeteink és a környezetünk viselkedése mögötti indítékokat, ami átértékeli az emberekkel való kapcsolatainkat.

A személyiségeket két csoportba sorolhatjuk. Van két extrovertált: a szangvinikus és a kolerikus. Ők az energiájukat kifelé hasznosítják azáltal, hogy tevékenységekre vagy emberekre fektetik a hangsúlyt. Az a céljuk, hogy megváltoztassák a világot. A másik két típust introvertáltnak hívjuk. Ők a melankolikus és a flegmatikus vérmérsékletűek. Ez a kettő az energiát befelé hasznosítja, gondolkodásra, elmélkedésre. Az extrovertáltakkal szemben az a céljuk, hogy megértsék a világot.

Ha kitöltöd a tesztet, kiderítheted, hogy melyik személyiségtípus jellemző rád leginkább. Valószínű, hogy egy vagy két típus fog dominálni.

A teszt kérdéseitt a jelentkezés után emailban fogom megküldeni.

Enneagram

A személyiségtípusoknál mélyebb önismeretet ad a karaktertipológia, az enneagram. Az enneagram nem azt mondja, hogy milyen személyisége lehet az embereknek, hanem milyen belső motiváció hajtja, vezeti őket a cselekedetikben.

Mi az enneagram?

Az enneagram személyiségtípusok leírásán alapuló önismereti rendszer. Az Enneagram a karakterről szól, és az sokkal mélyebb réteg a tudat-térképen, mint a személyiség, a személyiség csak a legfelszínesebb rétegünk. Az enneagram tulajdonképpen az, ami a személyiség rétegünk alatt van.

Az Enneagram azt tanítja, hogy mindenkinek megvan a saját karaktere. A karakter 3-5 éves kor között alakul ki, és ez a 7. évünkre zsigerileg beépül viselkedésünkbe, személyiségünkbe. Innentől kezdve, ha nem vagyunk rá tudatosak, akkor minden életterületünket mélyen érinti, és minden döntésünket befolyásolja. Nincs két egyforma ember, mondhatjuk, ahány ember él a Földön, annyi személyiség van, de ha bizonyos szempontok alapján csoportosítjuk őket, akkor kialakíthatunk karakter típusokat. Azáltal, hogy megismerjük saját karakterünket, mintegy leleplezzük a működését, képesek leszünk felszabadulni a nyomása alól és képesek leszünk önazonosnak lenni. Az Enneagram abban különbözik más személyiségtipológiától, míg más személyiségtípusoknál az életünk során lehet átjárás az egyikből a másikba, az enneagram olyan karaktertípust ír le, amely az életünk során stabil nem megváltoztatható. Az ember karaktere nem egy statikus állapot, tud fejlődni, akár visszafejlődni is, de csak a karaktertípusán belül. Az enneagramnak pont az a fontos tanítása, hogy megismerve karaktertípusunkat, ne azt mondjunk, hogy ilyen vagyok, nincs mit tenni, mert akkor bekerülünk egy mókuskerékbe, egy állapotszint körül forgunk. Az enneagram utat mutat a fejlődés irányába, ami végül is az életünk célja.

Az enneagram kilenc eltérő személyiségtípus dinamikus működését írja le, ahol az egyes számok egy-egy típust jelölnek. A valós életben az egyén számára mind a kilenc típus jó ismerős, azonban ezek közül egy-két típus leírásában különösen magára fog ismerni. Ezek között keresendő a saját alapvető személyiségtípus. A számok nem minősítik a személyiségtípust, csupán megkülönböztetést jelent a másik típusoktól.

Teljes enneagram elemzés (kb. 20 oldal) ára 5.000 Ft.